När du skapar en Workflow för din Respone Group kan man lägga upp helgdagar då gruppen ska vara stängd. Tack till denna blogpost. Nedan hittar du script för att importera svenska helgdagar för 2013, 2014 och 2015 i din Lync-miljö. Byt ut till FQDN för din Lync-server.

Helgdagar 2013

$a = New-CsRgsHoliday -Name "Nyårsdagen 2013" -StartDate "2013-01-01" -EndDate "2013-01-02"
$b = New-CsRgsHoliday -Name "Trettondagen 2013" -StartDate "2013-01-06" -EndDate "2013-01-07"
$c = New-CsRgsHoliday -Name "Långfredagen 2013" -StartDate "2013-03-29" -EndDate "2013-03-30"
$d = New-CsRgsHoliday -Name "Påskdagen 2013" -StartDate "2013-03-31" -EndDate "2013-04-01"
$e = New-CsRgsHoliday -Name "Annandag påsk 2013" -StartDate "2013-04-01" -EndDate "2013-04-02"
$f = New-CsRgsHoliday -Name "Första maj 2013" -StartDate "2013-05-01" -EndDate "2013-05-02"
$g = New-CsRgsHoliday -Name "Kristi himmelsfärdsdag 2013" -StartDate "2013-05-09" -EndDate "2013-05-10"
$h = New-CsRgsHoliday -Name "Pingstdagen 2013" -StartDate "2013-05-19" -EndDate "2013-05-20"
$i = New-CsRgsHoliday -Name "Sveriges nationaldag 2013" -StartDate "2013-06-01" -EndDate "2013-06-02"
$j = New-CsRgsHoliday -Name "Midsommardagen 2013" -StartDate "2013-06-22" -EndDate "2013-06-23"
$k = New-CsRgsHoliday -Name "Alla helgons dag 2013" -StartDate "2013-11-02" -EndDate "2013-11-03"
$l = New-CsRgsHoliday -Name "Juldagen 2013" -StartDate "2013-12-25" -EndDate "2013-12-26"
$m = New-CsRgsHoliday -Name "Annandag jul 2013" -StartDate "2013-12-26" -EndDate "2013-12-27"
New-CsRgsHolidaySet -Parent "applicationserver:" -name "2013 Swedish Holidays" -holidaylist ($a, $b, $c, $d, $e, $f, $g, $h, $i, $j, $k, $l, $m)

Heldagar 2014

$a = New-CsRgsHoliday -Name "Nyårsdagen 2014" -StartDate "2014-01-01" -EndDate "2014-01-02"
$b = New-CsRgsHoliday -Name "Trettondagen 2014" -StartDate "2014-01-06" -EndDate "2014-01-07"
$c = New-CsRgsHoliday -Name "Långfredagen 2014" -StartDate "2014-04-18" -EndDate "2014-04-19"
$d = New-CsRgsHoliday -Name "Påskdagen 2014" -StartDate "2014-04-20" -EndDate "2014-04-21"
$e = New-CsRgsHoliday -Name "Annandag påsk 2014" -StartDate "2014-04-21" -EndDate "2014-04-22"
$f = New-CsRgsHoliday -Name "Första maj 2014" -StartDate "2014-05-01" -EndDate "2014-05-02"
$g = New-CsRgsHoliday -Name "Kristi himmelsfärdsdag 2014" -StartDate "2014-05-29" -EndDate "2014-05-30"
$h = New-CsRgsHoliday -Name "Sveriges nationaldag 2014" -StartDate "2014-06-01" -EndDate "2014-06-02"
$i = New-CsRgsHoliday -Name "Pingstdagen 2014" -StartDate "2014-06-08" -EndDate "2014-06-09"
$j = New-CsRgsHoliday -Name "Midsommardagen 2014" -StartDate "2014-06-21" -EndDate "2014-06-22"
$k = New-CsRgsHoliday -Name "Alla helgons dag 2014" -StartDate "2014-11-01" -EndDate "2014-11-02"
$l = New-CsRgsHoliday -Name "Juldagen 2014" -StartDate "2014-12-25" -EndDate "2014-12-26"
$m = New-CsRgsHoliday -Name "Annandag jul 2014" -StartDate "2014-12-26" -EndDate "2014-12-27"
New-CsRgsHolidaySet -Parent "applicationserver:" -name "2014 Swedish Holidays" -holidaylist ($a, $b, $c, $d, $e, $f, $g, $h, $i, $j, $k, $l, $m)

Helgdagar 2015

$a = New-CsRgsHoliday -Name "Nyårsdagen 2015" -StartDate "2015-01-01" -EndDate "2015-01-02"
$b = New-CsRgsHoliday -Name "Trettondagen 2015" -StartDate "2015-01-06" -EndDate "2015-01-07"
$c = New-CsRgsHoliday -Name "Långfredagen 2015" -StartDate "2015-04-03" -EndDate "2015-04-04"
$d = New-CsRgsHoliday -Name "Påskdagen 2015" -StartDate "2015-04-05" -EndDate "2015-04-06"
$e = New-CsRgsHoliday -Name "Annandag påsk 2015" -StartDate "2015-04-06" -EndDate "2015-04-07"
$f = New-CsRgsHoliday -Name "Första maj 2015" -StartDate "2015-05-01" -EndDate "2015-05-02"
$g = New-CsRgsHoliday -Name "Kristi himmelsfärdsdag 2015" -StartDate "2015-05-14" -EndDate "2015-05-15"
$h = New-CsRgsHoliday -Name "Pingstdagen 2015" -StartDate "2015-05-24" -EndDate "2015-05-25"
$i = New-CsRgsHoliday -Name "Sveriges nationaldag 2015" -StartDate "2015-06-01" -EndDate "2015-06-02"
$j = New-CsRgsHoliday -Name "Midsommardagen 2015" -StartDate "2015-06-20" -EndDate "2015-06-21"
$k = New-CsRgsHoliday -Name "Alla helgons dag 2015" -StartDate "2015-10-31" -EndDate "2015-11-01"
$l = New-CsRgsHoliday -Name "Juldagen 2015" -StartDate "2015-12-25" -EndDate "2015-12-26"
$m = New-CsRgsHoliday -Name "Annandag jul 2015" -StartDate "2015-12-26" -EndDate "2015-12-27"
New-CsRgsHolidaySet -Parent "applicationserver:" -name "2015 Swedish Holidays" -holidaylist ($a, $b, $c, $d, $e, $f, $g, $h, $i, $j, $k, $l, $m)

Helgdagarna visas sedan när du öppnar din Workflow.
RGS-HolidaysSE-Step5