Lync 2013 är supporterat att installeras på Windows Server 2012 R2 från och med uppdateringen som släpptes i oktober, dock stötte jag på problem då servern inte ville utfärda några certifikat till användaren. Detta beror på att man har gjort om lite i 2012 R2 hur TLS sessioner cachas. Skulle ni installera Lync 2013 på en 2012 R2-server så måste en registernyckel ändras.

Event IDs 32402 och/eller 61045 loggas i Microsoft Lync Server 2013 Front End som är installerade på Windows 2012 R2.

För att fixa detta problem så måste man ändra en registernyckel för Schannel;

 1. Click Start, type regedit in the Start search box, and then click regedit.exe in the results list.
 2. Locate the following registry subkey:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\Schannel
 3. Right-click Schannel, and then click New DWORD (32-bit) value.
 4. Type EnableSessionTicket, then press Enter.
 5. Right-click EnableSessionTicket, and then click Modify.
 6. Change the existing value to 2, and then press Enter.
 7. Exit Registry editor.
 8. Open the Lync Server Management Shell.
 9. Run the following Lync Server PowerShell commands in the given order:
  Stop-CsWindowService

  Start-CsWindowsService

Läs mer hos Microsoft.
http://support.microsoft.com/kb/2901554