Den 29 juli släpptes en uppdatering för Lync 2013 till iOS. Uppdateringen är för iPhone, iPad samt iPod touch och kräver att du kör minst iOS 6.0. Nya funktioner som har tillkommit är framförallt när det gäller möten, bl.a. ska man nu kunna se delat material och hantera mötesdeltagare från appen.

Nyheter i version 5.1

  • Visa delat mötesinnehåll under en konferens på din mobila enhet 
  • Bjuda in ytterligare deltagare till en befintlig konversation eller konferens 
  • Återgå till en pågående konferens efter att du har lämnat den
  • Styra deltagares medverkan genom att stänga av deras mikrofoner eller ta bort dem vid behov 
  • Överföra dina samtal till ett annat telefonnummer eller annan kontakt 
  • Fortsätta dina konversationer där du avslutade dem

Lync 2013 för iOS version 5.1 på iTunes

Lync2013-IOS-5.1-5 Lync2013-IOS-5.1-4 Lync2013-IOS-5.1-3

Lync2013-IOS-5.1-2 Lync2013-IOS-5.1-1