Lync Pre-call Diagnostic Tool for Windows 8 är ett verktyg som hämtas från Windows store som kan hjälpa dig att mäta nätverket där nätverksproblemen troligtvis är närmast klienten, t.ex. på trådlösa nät eller i hemmanätverk. Applikationen kan köras i bakgrunden även när du har samtal igång då den inte belastar nätverket nämnvärt. PCD mäter jitter och paketförluster och visar detta grafiskt, perfekt att köra på användarens dator för att sedan felsöka.

PCD-stats

PCD kan även hjälpa dig att felsöka inloggningsproblem då den visar de olika inloggnings-stegen.
PCD-signin

Ladda hem Windows 8-versionen här
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/9607fe33-2b51-403d-9615-c23f248e7c88

Mer info på Technet
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn451255.aspx