Server-version Klient gränssnitt
Lync Server 2010 Lync 2013-gränssnitt på klienten efter fråga om omstart
Lync Server 2013 Lync 2013-gränssnitt på klienten efter fråga om omstart
Skype for Business Server 2015 Skype for Business-gränssnitt på klienten
Lync Online Skype for Business-gränssnitt  på klienten
Skype for Business Online Skype for Business-gränssnitt  på klienten

Vilket gränssnitt användaren ska få går att hantera på två sätt; via CsClientPolicy eller via registret.

CsClientPolicy

På Lync 2013 uppdaterad med December 2014 CU (5.0.8308.857) eller Lync 2010 uppdaterad med February 2015 CU (4.0.7577.710) så kan man ändra CsClientPolicy, om ni inte har gjort nya policys ändra i Global.

För att få alla med Global-policyn att köra Skype for Business gränssnittet mot Lync 2010 eller Lync 2013 server.
Set-CsClientPolicy -Identity Global -EnableSkypeUI $true

För att få alla med Global-policy att köra med Lync 2013-gränssnittet när de ansluter mot en Skype for Business 2015-server.
Set-CsClientPolicy -Identity Global -EnableSkypeUI $false

För att förhindra Skype for Business-gränssnittet när de ansluter mot Lync Online eller Skype for Business Online.
Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Registret

Då ni kanske inte vill att era användare ska få frågan om att starta om klienten efter uppdateringen så kan ni även skjuta ut en registernyckel till användarna. De kommer då inte att starta upp Skype for Business först för att sedan bli ombedda att starta om till Lync 2013.

För att ändra så att Lync 2013-gränsnittet startar direkt.
Under HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync skapa ett DWORD med namnet EnableSkypeUI som du sätter till 0
reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync /v EnableSkypeUI /t REG_DWORD /d 0 /f

För att ändra så att Skype for Business-gränssnittet visas.
Under HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync skapa ett DWORD med namnet EnableSkypeUI som du sätter till 1
reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync /v EnableSkypeUI /t REG_DWORD /d 1 /f

Även om du väljer att köra Lync 2013-gränssnittet så kommer vissa spår från Skype for Business-klienten finnas kvar.

  • Ljuden från Skype for Business kommer vara kvar, ringsignaler, toner m.m.
  • I Outlook kommer mötesikonen vara “Skype möte”
  • Möteslänken i inbjudningar kommer vara “Join Skype Meeting”
  • Ikonen i windows aktivitestsfält kommer vara Skype-ikonen.

Datum

14 april – Uppdatering för Lync 2013-klienten släpps så klientgränssnittet blir Skype for Business
1 maj – Skype for Business Server 2015 släpps
1 maj – Office 365 påbörjar utrullningen av Skype for Business Online, detta pågår de följande månaderna
Under sommaren – nya mobilklienter för Windows, Android och iOS släpps.
Under hösten – fler uppdateringar kommer att släppas till Skype for Business

Källor.
Office Blogs, Richard Brynteson och Ståle Hansen